To główny produkt reklamowy w ofercie Audytorium17. Kampanie reklamowe oparte o emisję spotu
w bloku reklamowym na antenie radiowej. Długość spotu dostosowana jest indywidualnie do potrzeb danej kampanii i stawianych celów do realizacji, waha się w przedziale czasowym: 5sek. – 120sek. Większość kampanii oparta jest jednak o spoty reklamowe z przedziału 15sek. – 30sek. To długości spotu najbardziej efektywne w radiu biorąc pod uwagę cenę czasu reklamowego i efekty kampanii.

Rozkład spotów w poszczególnych pasmach i kolejnych dniach kampanii precyzyjnie dobieramy z punktu widzenia słuchalności radia przez grupę celową klienta, założonych celów i parametrów jakie kampania ma osiągnąć oraz budżetu jaki mamy do dyspozycji. W rozkładzie emisji – stosownie do zapotrzebowania i efektywności – bierzemy pod uwagę również tzw. planowanie kontekstowe. Polega ono na umieszczaniu spotów reklamowych w bezpośrednim sąsiedztwie audycji radiowych o określonej tematyce, zbieżnej z charakterem reklamowanego produktu (marki klienta). Np. spoty reklamowe klienta z branży finansowej (bank, firma ubezpieczeniowa) mogą być umiejscowione tuż przy audycji o tematyce ekonomiczno – finansowej; spoty klienta z branży motoryzacyjnej umieszczone tuż przy audycji traktującej o motoryzacji (poradniki, giełda samochodowa), etc.

Planowanie kontekstowe to doskonały sposób na precyzyjne dotarcie do grupy celowej klienta. Minimalizujemy wówczas tzw. „puste kontakty”, tj. dotarcie z reklamą do słuchacza spoza grupy celowej. Emitujemy reklamę tuż przy audycji słuchanej przez potencjalnych klientów. Gwarantuje to efektywną inwestycję w reklamę radiową.