Grupa Radiowa Audytorium 17 zmienia swój wizerunek. Nowe logo, nowa strona internetowa, nowy wizerunek oraz bardziej bezpośrednie podejście do sprzedaży produktów reklamowych ma sprawić, że w pełni zostanie wykorzystany potencjał 17 Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia.

Nowa strona Audytorium 17 jest nie tylko bardziej czytelna i nowoczesna, ale również ma charakter informacyjny. W zakładce „Medium Silne Regionami” znajdować się będą wiadomości z Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. W zakładce Słuchalność publikowane będą najnowsze badania słuchalności. Strona będzie również interaktywna, za pośrednictwem www.audytorium17.pl słuchać będzie można na żywo Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia oraz wchodzić na strony internetowe stacji. Wraz z  premierą strony Audytorium 17 przedstawi także swoje nowe logo, które podkreślać ma ogólnopolski charakter Grupy Radiowej.

-Audytorium 17 ma bardzo duży, niewykorzystany potencjał reklamowy. Może nas słuchać ponad 36 milionów Polaków. Nie ma drugiej takiej sieci radiowej. Chcemy przekonać wszystkich, którzy wierzą w siłę reklamy radiowej, że powinni zauważyć Rozgłośnie Regionalne Polskiego Radia zrzeszone w A17podkreśla Paweł Paluch, prezes zarządu Audytorium 17.
Zmiany wizerunku są konsekwencją decyzjizarządu Grupy RadiowejAudytorium 17, która chce przełożyć świetny zasięg i stale poprawiające się wyniki słuchalności Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia na wyniki sprzedaży reklam.

Do tej pory Audytorium 17 było ukryte, niewidoczne. Znajomość marki A17, nawet w branży reklamowej była niewielka. To się musi zmienić, tak jak musi się zmienić obniżanie wartości rynkowej mediów publicznych. Grupa Mediów Publicznych to największa grupa medialna w Polsce i czas aby rynek reklamy to dostrzegł! – mówi Paweł Paluch, prezes zarządu Audytorium 17.
Wraz ze zmianą wizerunku Audytorium 17 Grupa Radiowa chce bardziej bezpośrednio sprzedawać swoje produkty reklamowe. Audytorium 17 rozwijać będzie marketing sprzedaży, który sprawić ma, że oferta reklamowa Grupy docierać będzie do domów mediowych, brokerów czy klientów bezpośrednich zainteresowanych promocją na falach Rozgłośni Regionalnych. Audytorium 17 chce także utrzymywać stały kontakt z dotychczasowymi klientami oraz skupić się na pozyskiwaniu nowych.