Nagroda Główna GRAND PiK 2017, ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, o wartości 15.000,00 zł brutto przyznana została Żanecie Walentyn i Adrianie Andrzejewskiej z Polskiego Radia PiK za utwór pt. „Dziewczynka z Topolowej 6”, za przejmującą opowieść o poszukiwaniu tożsamości, ukazaną w formie łamiącej konwencję reportażu radiowego.

Nagroda im. Michała Jagodzińskiego, ufundowana przez Polskie Radio PiK, w wysokości 3.000 zł przyznana została Teresie Droździe i Januszowi Deblessemowi za utwór pt. „Pan Ciuchcia”, za kształt artystyczny oraz dźwiękową urodę opowieści o uniwersalizmie sztuki i procesu twórczego.

Nagroda Specjalna, ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 10.000,00 zł przyznana została Jolancie Rudnik z Polskiego Radia Koszalin za utwór pt. „Zdrajca czy bohater”, za przywołanie atmosfery lat stalinowskich w Polsce, represji dotykających przeciwników ustroju, w przejrzystej narracji, z umiejętnym wykorzystaniem materiałów archiwalnych.

Nagroda Specjalna, ufundowana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, w wysokości 5.000,00 zł przyznana została Anecie Gałaburdzie i Dorocie Sokołowskiej z Polskiego Radia Białystok za utwór pt. „Jak łabędzie – opowieść o Saszy”, za atrakcyjne dźwiękowo udokumentowanie niecodziennego wydarzenia i próbę znalezienia metafory dotyczącej związków człowieka z przyrodą.

Nagroda Specjalna, ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia, w wysokości 5.000,00 zł przyznana została Ewelinie Karpacz –Oboładze ze Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia za utwór pt. „Taśmociął”, za dźwiękowy portret artysty radia nawiązujący do Jego słyszenia świata.

Wyróżnienie w Konkursie GRAND PiK 2017, nagroda finansową o wartości 1.000,00 zł brutto, ufundowana przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy, przyznana została realizatorowi Kamilowi Kalickiemu z Polskiego Radia Białystok za realizację utworu pt. „Jak łabędzie – opowieść o Saszy”, za stworzenie radiowego języka opowieści o brytyjskiej ekolożce.

źródło:

http://www.radiopik.pl/60

Pin It on Pinterest

Share This