W województwie podlaskim wsparcie finansowe dostępne jest w obszarze:

  • Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe
  • Pożyczka Termomodernizacyjna

Audycja na temat pożyczek unijnych z projektu Przedsiębiorcze podlaskie dla mikro-, małych i średnich firm, osób poszukujących pracy oraz dla spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych i TBSów.

Audycja z udziałem Pani Anny Naszkiewicz – Marszałka Województwa Podlaskiego, Pani Agnieszki Kurajew – Dyrektor Funduszu Pożyczkowego oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego a także  Szymon Cimochowski – Dyrektor Ośrodka Transferu Wiedzy i Innowacji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Audycja na temat pożyczek unijnych z projektu Przedsiębiorcze podlaskie na termomodernizację w mieszkalnictwie oraz na założenie własnej firmy dla osób pozostających bez pracy.

Audycja z udziałem Pani Agnieszki Rudnickiej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Panem Ryszardem Nosowiczem, Prezesem Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Audycja na temat pożyczek unijnych z projektu Przedsiębiorcze podlaskie dla przedsiębiorców.

Audycja z udziałem Pani Joanny Wardzińskiej, Wiceprezes Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

*Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

więcej na: rpo.bgk.pl

Pin It on Pinterest

Share This