Seminarium “Przyszłość pomiaru mediów. Polskie i zagraniczne praktyki” było, w tym roku, jednym z istotniejszych wydarzeń naukowych, dotyczących zagadnień pomiaru mediów. Spotkanie odbyło się 22 listopada i stało się okazją do wymiany poglądów wybitnych przedstawicieli zarówno doktryny, jak i praktyki różnych dziedzin nauki oraz reprezentantów mediów. Obrady obfitowały w bardzo interesujące wystąpienia, m.in.: Dyrektora Pawła Kwiecińskiego Redaktora Naczelnego Biura Programowego Polskiego Radia S.A., Pawła Palucha Prezes Zarządu Audytorium 17 oraz Witolda Kołodziejskiego Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 

Pin It on Pinterest

Share This