Przedstawiciele mediów, reklamodawców i agencji mediowych osiągnęli porozumienie dotyczące architektury przyszłego badania mediów, które w pierwszej fazie ma objąć internet, telewizję i radio. Przedstawiciele MOC TV, Polskich Badaniach Internetu, Komitetu Badań Radiowych, Polskiego Radia Audytorium 17, Koalicji Marketerów dla Lepszych Badań i Media Agency Committee opracowali dokument zatytułowany „Założenia zintegrowanego pomiaru konsumpcji mediów w Polsce”. W piątek, 20 marca strona rynkowa przekazała to opracowanie Przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Audytorium 17 od początku uczestniczy we wszystkich spotkaniach organizowanych przez KRRiT i bierze aktywny udział w przygotowaniu porozumienia rynkowego i utworzeniu JIC.

Potrzeba zintegrowanych badań wynika bezpośrednio ze zmiany w konsumpcji mediów. Rozwija się nielinearna dystrybucja treści audio i wideo, trwa też proces nieustannego i rosnącego przenikania się mediów tradycyjnych z Internetem. Wobec tego właściciele mediów stanęli przed koniecznością stworzenia badania, które kompleksowo pokażą zachowania mediowe Polaków. Także dla reklamodawców poznanie całościowo efektów działań komunikacyjnych, w tym wspólnego zasięgu kampanii reklamowych w różnych mediach, nabrało kluczowego znaczenia.

Wiosną ubiegłego roku reprezentanci trzech mediów, tzn. telewizji (skupieni w MOC TV), Internetu (reprezentowani przez PBI) i radia (skupieni w KBR oraz przedstawiciele Polskiego Radia i Audytorium 17), zadeklarowali, że opracują podwaliny metodologiczne pod przyszłe zintegrowane badanie mediów. Z kolei reklamodawcy, chcąc zapewnić sobie wpływ na proces tworzenia się nowego standardu badań mediów, w połowie 2019 r. powołali do życia koalicję Marketerzy dla Lepszych Badań. W tej chwili skupia ona blisko 70 członków.

Zdjęcie: (c) Marketing przy Kawie

Źródło: marketingprzykawie.pl/

Pin It on Pinterest

Share This