Radio Gdańsk wespół z Instytutem Pamięci Narodowej uruchomiło projekt „Wielka Solidarność” mający na celu upamiętnienie 40. rocznicy strajków na Wybrzeżu. W ramach projektu nagrane i udostępnione będzie sto godzin materiału dźwiękowego i wideo, będą też specjalne audycje historyczne i okolicznościowe wydawnictwo.

Gdańska rozgłośnia Polskiego Radia odbierze i zarejestruje profesjonalne notacje od pięćdziesięciu uczestników wydarzeń Sierpnia ’80 i aktywistów ruchu Solidarności. Rozmowy (przewidziano około dwóch godzin na jednego świadka historii) przeprowadzą dziennikarze Radia Gdańsk, specjalizujący się w tematyce historycznej. Kwestionariusz rozmowy oraz listę zaproszonych do współpracy osób opracowały wspólnie obie instytucje. Powstały materiał zostanie przekazany do IPN do wykorzystania w celach naukowych, edukacyjnych i popularyzatorskich. Zapis notacji pozostanie też w zasobach archiwalnych Radia Gdańsk, a na podstawie rozmów dziennikarze przygotują specjalne audycje historyczne na temat strajków w sierpniu 1980 i ich późniejszej recepcji przez polskie społeczeństwo. Fragmenty nagrań znajdą się również na płycie „#Pamięć. Sierpień 1980”, rozgłośnia planuje wydać w sierpniu. To kolejne tego typu wydawnictwo: wcześniej upamiętniono ofiary Stanu Wojennego (w grudniu 2019 r.) oraz rocznice zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej (w kwietniu 2020 r.). – Radio Gdańsk posiada warunki i infrastrukturę, aby bezpiecznie i profesjonalnie przeprowadzić tego typu notacje. Przypominanie o ważnych wydarzeniach z naszej historii, a w ten sposób wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych to ważna część misji mediów publicznych. W tym przypadku ważny jest kontekst i przesłanie, jakie niesie ze sobą historia Solidarności. To nie tylko walka o wolność i niepodległość, ale również dzieje budowania wspólnoty, promocji solidarności jako idei, wartości ważnej w życiu społecznym, walka o godność każdego człowieka – komentuje prezes i redaktor naczelny Radia Gdańsk Adam Chmielecki. Szef rozgłośni dodaje, że do uczestniczenia w projekcie zaproszono osoby reprezentatywne dla całego ruchu Solidarności, nie tylko wymiarze regionalnym (pomorskim). – Zrodzona w 1980 roku Solidarność przyniosła po latach niepodległą Polskę. Dzisiaj młodemu pokoleniu trzeba opowiadać o tych, którzy czterdzieści lat „solidarnie walczyli o dzisiaj i o jutro także dla ciebie”, jak śpiewał bard Solidarności Maciej Pietrzyk. Najlepiej uczynią to uczestnicy tego niezwykłego czasu narodzin wolnej Polski latem 1980 roku. Dlatego Radio Gdańsk wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej przygotowało ten projekt. Gorąco zachęcam do słuchania powstałych w ten sposób audycji – mówi prezes IPN dr Jarosław Szarek. W ramach projektu „Wielka Solidarność. Sierpniowe notacje IPN z Radiem Gdańsk” zaplanowano także koncert upamiętniający podpisanie Porozumień Sierpniowych. Obecnie trwają ustalenia co do jego formuły w warunkach epidemii koronawirusa.

Więcej na: wirtualnemedia.pl

Pin It on Pinterest

Share This