Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dla miłośników twórczości Przemysława Gintrowskiego mamy bardzo dobrą i ważną wiadomość: III edycja Przeglądu „Pamiątki” odbędzie się w dniach 9-11 lipca br. w Kołobrzegu.

Nabór konkursowiczów do udziału w Konkursie Głównym Przeglądu, w którym mogą wziąć udział soliści-wokaliści (akompaniament na dowolnym instrumencie; występujący z akompaniamentem innego instrumentalisty bądź zespołu instrumentalistów), jak również duety i większe zespoły wokalne z akompaniamentem oraz zespoły wokalno-instrumentalne.

Przypominamy, że nie przewiduje się możliwości stosowania podkładów muzycznych z kaset audio i płyt CD. Dopuszczalne są wyłącznie wykonania „na żywo.

W Konkursie Głównym każdy wykonawca prezentuje 2 piosenki z dorobku artystycznego Przemysława Gintrowskiego (chodzi o piosenki wykonywane bezpośrednio przez Przemysława Gintrowskiego lub piosenki, do których skomponował muzykę).

Do Konkursu Głównego zakwalifikowani zostaną wykonawcy wybrani przez przedstawicieli organizatora Przeglądu po przesłuchaniu piosenek wysłanych e-mailem w pliku mp3, na adres mailowy organizatora: przegladpamiatki@interia.pI— w terminie do 20 czerwca 2021 roku.

W korespondencji wykonawca proszony jest o podanie numeru swojego telefonu kontaktowego, wieku, miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz tytułów 2 piosenek konkursowych.

O zakwalifikowaniu się do udziału w Konkursie Głównym wykonawcy zostaną powiadomieni w terminie do 26 czerwca 2021 r.

Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna z siedzibą w Kołobrzegu, a dyrektorem artystycznym Jacek Pechman.

III Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława Gintrowskiego „PAMIĄTKI” patronatem honorowym objął prof. Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

 

Więcej na: pamiatkiprzemyslawagintrowskiego.pl

Pin It on Pinterest

Share This