Bardzo miło nam poinformować, że JE ks. bp Józef Guzdek biskup polowy WP, biorąc pod uwagę wielką rangę przedsięwzięcia jakim jest powstanie 33 audycji radiowych „W obliczu Boga ślubuję Ojczyźnie, rzecz o kapelanach katyńskich”, uhonorował Prezesa Zarządu Przemysława Tejkowskiego, Dyrektor programową Edytę Kluk-Wisz oraz Redaktor Annę Leśniewską „Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu polowego”.

 

Trzydziestą rocznicę odnowienia Ordynariatu Polowego upamiętniono okolicznościowym odznaczeniem, noszącym nazwę „Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego”. Dekret w tej sprawie wydał biskup polowy Józef Guzdek 21 stycznia 2021 r. Odznaczenie będą mogły otrzymać te osoby, które wniosły „cenny wkład w trzydziestoletnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego”.

 

DEKRET

21 stycznia 1991 roku, decyzją św. Jana Pawła II, został odnowiony Ordynariat Polowy w Polsce. Duszpasterstwo wojskowe powróciło wówczas do rozwiązań prawnych, które regulowały posługę księży kapelanów w Wojsku Polskim w okresie II Rzeczypospolitej oraz podczas II wojny światowej. Zostało ono ponownie zorganizowane w struktury kościelnej, na czele której stoi biskup polowy.

 

W ciągu 30 lat funkcjonowania Ordynariatu Polowego dokonało się wiele dobra, za które należy się wdzięczność Bogu Wszechmogącemu oraz podziękowanie ludziom.

 

Przychylność rządu polskiego oraz dobra współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej pozwoliły na wypracowanie skutecznych form opieki duszpasterskiej nad żołnierzami, pracownikami wojska oraz ich rodzinami. Posługą duszpasterską objęto także, za zgodą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa. Konferencja Episkopatu Polski powierzyła ponadto pieczę duszpasterską nad Policją, Strażą Ochrony Kolei, kombatantami i harcerzami biskupowi polowemu, mianując go delegatem KEP ds. duszpasterstwa wymienionych społeczności.

Jako zewnętrzny wyraz wdzięczności wobec wszystkich, którzy wnieśli cenny wkład w trzydziestoletnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego, zgodnie z art. 8 Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce, USTANAWIAM „KRZYŻ XXX-LECIA ORDYNARIATU POLOWEGO” z baretką oraz okolicznościowym dyplomem.

Krzyż ten będzie nadawany osobom duchownym i świeckim w okresie od 21 stycznia 2021 roku do 21 stycznia 2023 roku decyzją biskupa polowego.

Dekret wchodzi w życie 21 stycznia 2021 roku, w 30. rocznicę odnowienia Ordynariatu Polowego.

bp Józef Guzdek

BISKUP POLOWY

Pin It on Pinterest

Share This