XI KONGRES POLSKA WIELKI PROJEKT

Od dekady Kongres Polska Wielki Projekt łączy rzeczywistości, które zbyt często traktujemy
rozdzielnie: sztukę, ekonomię i politykę. Nasze myślenie i działanie są podzielone na dyscypliny,
departamenty i resorty, ale przecież sztuka, ekonomia i polityką łączą się. Łączą się w jednym wielkim
projekcie: Polska. A ten projekt ma swój główny fundament w kulturze.
Dr hab. Michał Łuczewski

Pierwsza część XI edycji Kongresu Polska Wielki Projekt odbędzie się w dniach 28-29 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Tytuł zbliżającego się wydarzenia to “XXI wiek – Bezpieczeństwo – Kultura”. Podczas dwóch dni Kongresu odbędzie się siedem paneli. Pięć z nich będzie dotyczyć kwestii bezpieczeństwa: energetycznego, finansowego, kulturowego, zdrowotnego oraz logistycznego. Pozostałe dwa panele będą związane z 50. rocznicą powołania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego. Punktem kulminacyjnym drugiego dnia Kongresu będzie wręczenie Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, które odbędzie się o godz. 16:00.
Nagroda im. Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski oraz stanowią cenną inspirację na przyszłość. Otrzymali ją m.in. reżyser Lech Majewski, rzeźbiarz Jerzy Kalina, kompozytor Michał Lorenc, pisarz Jarosław Marek Rymkiewicz, Antoni i Andrzej Krauze oraz Bronisław Wildstein. Laureatami byli równie kompozytor Wojciech Kilar oraz pisarz Marek Nowakowski. W skład Kapituły Nagrody wchodzą osoby zasłużone dla polskiego życia publicznego, jak dyrygent Joanna Wnuk-Nazarowa, sędzia Bogusław Nizieński, czy legendarny przywódca Solidarności Andrzej Gwiazda.

Partnerem strategicznym I części tegorocznej edycji jest PZU. Partnerami są również Zamek Królewski oraz Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Patronat medialny sprawują: Polskie Radio, Program 2 Polskiego Radia, Program 3 Polskiego Radia, Polskie Radio 24, Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia Audytorium 17, Polska Press Group, Wszystko Co Najważniejsze, Radio WNET, TVP, Polsat.
Kongres Polska Wielki Projekt jest cyklem debat nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską i Europą w najbliższych dekadach. Idea przedsięwzięcia powstała w 2010 r., a w kolejnych latach stało się ono najważniejszym spotkaniem konserwatywnych środowisk opiniotwórczych w Polsce. Do organizowanych od 11 lat wydarzeń zapraszane jest wybitne grono myślicieli, intelektualistów, ekonomistów oraz polityków z całego świata. Podczas debat poruszane są najważniejsze tematy z zakresu gospodarki, nauki i kultury, stanowiące okazję do wspólnej refleksji nad Polską oraz jej miejscem w Europie i świecie.

#PWP2021 #polskawielkiprojekt #kongresPWP

 

Więcej na: polskawielkiprojekt.pl

 

Pin It on Pinterest

Share This