Już 2 maja o 11:00 w Muzeum Wsi Lubelskiej rozpocznie się Festiwal twórczości ludowej artystów z Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022”. Będzie można oglądać występy solistów oraz zespołów i kapel ludowych a także podziwiać rękodzieło. Decyzją festiwalowego jury wśród finalistów są:

*  w kategorii solista:

– Janina Chmiel,

– Krystyna Hoduń

– Maja Bielak

* w kategorii zespół lub kapela ludowa

– Kapela ze Zdziłowic

– Męski Zespół Śpiewaczy z Bukowej

– Zespół Śpiewczy “Blinowianeczki” z Blinowa

– Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy “Blinowianki” z Blinowa

– Zespół Tańca Ludowego Leszczyniacy w Świdniku

– Zespół Śpiewaczy z Łukowej IV

– Zespół Śpiewaczy z Kawęczyna

– Męski Zespół Śpiewaczy “Majdaniacy”

– Dziecięcy Zespół Śpiewaczy “Młode Rozkopaczanki”

* w kategorii rękodzieło

– Stefania Suchora

– Cezary Gajewski

– Stefan Żołnacz

– Anna Krzyżanowska

– Koło Gospodyń Wiejskich z Kaznowa

– Mariusz Dubiel

Wstęp na Festiwal za okazaniem biletu do Muzeum Wsi Lubelskiej.

Źródło: PR Lublin

Pin It on Pinterest

Share This