Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia Audytorium17 patronem medialnym płyty „Kwiat biały olbrzyma. Witold Pilecki. Wiersze i piosenki”.

Koncert premierowy odbędzie się 1-go marca w studio koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego.

 

Rotmistrz Witold Pilecki to nie tylko bohaterski ochotnik do Auschwitz, urodzony żołnierz i wytrawny konspirator. To nie tylko symbol posuniętej do granic możliwości odwagi, ale i przykład romantycznej kresowej duszy. Mało osób kojarzy niezłomnego Rotmistrza z pisaniem poezji. Warto jednak pochylić się nad jego literackim talentem, choć do naszych czasów ocalało niewiele z jego twórczości.

Wyobraźnię młodego Witolda rozbudzało czytanie polskiej literatury przez matkę, która grała również swoim pociechom na pianinie utwory Fryderyka Szopena. Przy dźwiękach mazurków, marszów i polonezów, dorastający syn miał przed oczami barwnych polskich rycerzy z „Trylogii” i walecznych powstańców styczniowych z grafik Artura Grottgera, rozwieszonych na ścianach pokoi w domu w Ołońcu. Wychowywany w zimnej północnej Rosji, letnie miesiące spędzał wśród rodziny w Polsce, choć zakutej wówczas w kajdany rosyjskiego zaboru. Romantyczne Wilno, którego magiczne zaułki przemierzali jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej Adam Mickiewicz z Juliuszem Słowackim – wywierało swój wpływ na patriotyczną wrażliwość niepokornej młodzieży. Bujna natura, jej zapach, klimat, kolor pór roku – było tym, czym również nasiąkał Witold Pilecki. Chłonął ją jak chłonie się wolność – wszystkimi zmysłami. W jego twórczości widzimy zachwyt przyrodą, ale i uczucie gorącej młodzieńczej miłości, niemal kronikarski opis rodzinnych dziejów i ojcowskie porady dla dzieci, sentencje wpisane do pamiętnika podczas wojny i rymowane przesłanie z mokotowskiej stalinowskiej katowni.

Witold Pilecki znał moc słowa, wypełniając zarówno szorstkie żołnierskie rozkazy, zagłębiając się w świat literackich metafor czy gorliwych modlitw.

Stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna w Kołobrzegu, które od 2013 roku jest organizatorem Kołobrzeskich Dni z Rotmistrzem Witoldem Pileckim jest wydawcą niezwykłej płyty pod tytułem „Kwiat biały olbrzyma. Witold Pilecki. Wiersze i piosenki”.

Na ten autorski projekt, złożyło się 9 piosenek do wierszy Witolda Pileckiego. Do jego realizacji została zaproszona przez pomysłodawcę płyty i jej producenta Jacka Pechmana, młoda i niezwykle utalentowana artystka Katarzyna Mielnik (kompozycje i wokal) oraz znakomity muzyk Hadrian Filip Tabęcki (aranżacje) wraz z zespołem muzycznym. Gościnnie w projekcie wzięli udział muzycy Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej z Rzeszowa, a także znakomici aktorzy: Andrzej Mastalerz i Przemysław Tejkowski.

Piosenki z programu „Kwiat biały olbrzyma. Witold Pilecki. Wiersze i piosenki” są niewątpliwie piękną okazją do posłuchania o czym pisał, co chciał po sobie zostawić i nam opowiedzieć Rotmistrz Witold Pilecki.

Płyta, która została zadedykowana dzieciom Rotmistrza: Zofii i Andrzejowi, ukaże się 1 marca 2023 r., a jej koncert premierowy odbędzie się tego samego dnia w studio koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie o godz. 20:30.

 

Ta unikalna i niezwykła płyta mogła się ukazać dzięki wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, która jest oficjalnym partnerem wydania. Gdyby nie zaangażowanie Polskiej Fundacji Narodowej nie byłoby możliwe także zorganizowanie premierowego koncertu, który odbędzie się z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Rtm. Witold Pilecki w przestrzeni publicznej figuruje jako bohater równy antycznym herosom. Wydaje się, że Jego niezwykła biografia, człowieka walczącego z dwoma totalitaryzmami XX wieku, dzięki polityce historycznej, staje się rozpoznawalna w Polsce i za granicą. Przykładem ekspozycja stała Victims of Communism Museum w Waszyngtonie, instytucji fundacji Kongresu amerykańskiego i Polskiej Fundacji Narodowej, w ramach której Rtm. Pilecki zajmuje kluczowe miejsce w opowieści o konstytuowaniu się ruchu antykomunistycznego. Inicjatywa muzycznej aranżacji poezji Witolda Pileckiego to jednak próba przedstawienia Go w intymności i prywatności, przez prymat kochającego męża i ojca, wrażliwego na piękno przyrody i empatycznego człowieka. Naszym wspólnym celem jest ukazanie Rotmistrza nie tylko jako patrioty i autorytetu, ale także jako przykładu miłości do rodziny, a przez to nadania adekwatnych akcentów dla ogromu Jego samopoświęcenia – przyznaje dr Marcin Zarzecki, prezes zarządu Polskiej Fundacji Narodowej.

 

– Proces tworzenia melodii do poezji Witolda Pileckiego nazwałabym chyba najtrafniej spotkaniem w drodze. Spotkaniem z pięknem, dobrem, miłością, czułością, tęsknotą i nadzieją, które odnajdywałam w niezwykle wrażliwych i jednocześnie naprawdę intymnych wierszach. Dlaczego „w drodze”? Ze względu na to, że teksty te zaczęły mi towarzyszyć w życiu codziennym. Poruszały mnie i przez to zmuszały do refleksji i ważnych zmian w moim życiu – mówi Katarzyna Mielnik, wykonawczyni i kompozytorka.

 

Z kolei Hadrian Filip Tabęcki dodaje: – Bardzo dziękuję za możliwość obcowania z delikatną i osobistą stroną bohaterskiego Rotmistrza – z jego stroną rodzinną, przyjacielską i romantyczną zaklętą w słowa nieznanej szerszemu ogółowi poezji. Poezji powstającej jedynie na użytek własny, bez wielkich planów i roszczeń. A jednak każdy z nas powinien pielęgnować takie swoje „wewnętrzne” oblicza, aby w czasie złym uratowały nas samym swym wspomnieniem.  Aby w zawierusze dziejowej pokazały, jak można spokojnie i szczęśliwie żyć. Dobrze, że Kasia Mielnik skomponowała szczerą i spontaniczną muzykę do tych osobistych słów Pileckiego. Tak i jak jemu, udało się Kasi opowiedzieć swój świat prosto od serca i bez zbędnych napuszeń, czy pomnikowych brązów. Dlatego też aranżacja takich utworów była dla mnie czystą przyjemnością okraszoną wzruszeniem i poczuciem dobrze wydatkowanej energii. Po wysłuchaniu każdego z tych obrazów muzyczno-poetyckich zostaje w nas coś dobrego, co pewnie zawsze w nas było, ale musimy sobie ciągle o tym przypominać. Wrażliwość.

 

Patronat honorowy nad płytą objęli: prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz najbliższa Rodzina Rotmistrza: Zofia Pilecka-Optułowicz, Andrzej Pilecki.

 

Patronat medialny sprawują: Telewizja Polska, Polskie Radio, Regionalne Rozgłośnie Polskiego Radia Audytorium 17, Polskie Radio Rzeszów i Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

 

Bezpłatne wejściówki na koncert można zarezerwować pod adresem: zaproszenie@pfn.org.pl.

Pin It on Pinterest

Share This