Region kurpiowski i wołyński należą do najciekawszych i najbogatszych obszarów etnograficznych w Polsce i na Ukrainie. Kultury kurpiowska i wołyńska rozwinęły własne tradycje artystyczne i rzemieślnicze. Dzięki funduszom Unii Europejskiej i współpracy transgranicznej tych dwóch regionów powstał projekt pod nazwą PROFolk – „Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”, który ma uchronić od zapomnienia tradycyjne pieśni, melodie, tańce, instrumenty ludowe, a także dzieła rzemieślnicze i rękodzielnicze oraz ich wykonawców.

Przenieśmy się do Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu i posłuchajmy co słychać w projekcie.

O projekcie opowiedzieli autorzy i realizatorzy projektu: Katarzyna Olszewska – koordynatorka projektu i Zdzisław Ścibek – dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu oraz twórczyni ludowa – Michalina Dębowska i Mariusz Pliszka – kierownik zespołu folklorystycznego „Kurpiowszczyzna”.

Emisja: 22/08/2023, po godz. 11:00

Po więcej informacji o Programie i jego nowej edycji Polska-Ukraina zapraszamy na stronę: www.pl-ua.eu

Audycja finansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Oddziału Programu w Rzeszowie i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Ilustracja muzyczna wykorzystana w audycji jest fragmentem płyty: “Tradycyjne Ludowe Pieśni i Melodie. Folklor Polski – Kurpie Zielone. Folklor Ukraiński – Region Wołyński”, która powstała w ramach projektu „Rozwój współpracy polsko ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This