Miasto Łuck i Lublin, dwa duże miasta polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego, mają długą i bogatą historię, która pozostawiła wiele zabytków dziedzictwa historycznego i kulturowego. Dzięki wspólnym transgranicznym projektom unijnym: Nowe życie Starego Miasta oraz Tajemnice dwóch wież, możemy na moment zatrzymać się i spojrzeć w niezwykle barwną przeszłość tego regionu.

Baszta Gotycka to jeden z najstarszych zabytków w Lublinie, który jest również jednym z kluczowych miejsc w tych projektach. Na historyczny spacer po Starym Mieście zabierają słuchaczy koordynatorzy projektu: Monika Kłos – Zastępczyni Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków oraz Marcin Kęćko – Dyrektor Biura Rozwoju i Turystyki Urzędu Miasta Lublin.

Emisja: 22/08/2023, godz. 18:20.

Po więcej informacji o Programie i jego nowej edycji Polska-Ukraina zapraszamy na stronę: www.pl-ua.eu.

 

Audycja finansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Oddziału Programu w Rzeszowie i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Ilustracja muzyczna wykorzystana w audycji jest elementem szlaku audio: “Szlak dźwięków miasta: śladami praw miejskich i tradycji mieszczańskich”, który powstał w ramach projektu “Tajemnice dwóch wież”.

 

Pin It on Pinterest

Share This