Malowniczą karpacką krainę gór, lasów i połonin zamieszkują potomkowie różnych grup etnicznych, kształtując jedyną w swoim rodzaju regionalną kulturę i tradycję. 11 organizacji i instytucji z Polski i Ukrainy postanowiło wspólnie zadbać o dziedzictwo kulturowe regionu, a zwłaszcza ginące lokalne zawody, realizując projekt pod nazwą „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”. Posłuchajmy jaki wpływ miały góry na sposób życia mieszkańców i jaką moc ma rozeta.

Przenieśmy się do Rzeszowa, do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” – bo to właśnie tutaj powstał pomysł projektu, o którym opowiedziały słuchaczom: dr Agnieszka Pieniążek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Lidia Widak – specjalista ds. projektów w Stowarzyszeniu „Pro Carpathia”.

Emisja: 22/08/2023, godz. 12:55.

 

Po więcej informacji o Programie i jego nowej edycji Polska-Ukraina zapraszamy na stronę: www.pl-ua.eu

Audycja finansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Oddziału Programu w Rzeszowie i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

Pin It on Pinterest

Share This