Związek Pracodawców Mediów Publicznych 

oraz

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

serdecznie zapraszają na seminarium naukowe pt.:
Przyszłość pomiaru mediów. Polskie i zagraniczne praktyki

które odbędzie się 22 listopada 2019 r., w Ecotech Complex UMCS, w Lublinie.

Seminarium ma na celu podjęcie interdyscyplinarnej i wieloaspektowej dyskusji o przyszłości pomiaru mediów. Czy możliwe jest stworzenie rzetelnego jednoźródłowego pomiaru telewizji, radia i internetu oraz mierzenie konsumpcji mediów poza domem i na urządzeniach przenośnych? Jakie zmiany na rynku mediów determinuje pomiar oglądalności? Jaki wpływ na rynek mediów mają wyniki pomiaru mediów? Jakie praktyki i rozwiązania stosowane są na rynkach zagranicznych? Jakie wnioski płyną z analizy wyników pomiarów tele- i audiometrycznych? Czy normy prawne regulują to zagadnienie, czy potrzebne są nowe rozstrzygnięcia w tym zakresie?

Na te i wiele innych pytań będą starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy seminarium. W tej jakże aktualnej i trudnej dyskusji zabiorą głos przedstawiciele polskich i zagranicznych mediów: osoby odpowiedzialne za zarządzanie mediami oraz prawnicy, a także przedstawiciele świata nauki, dla których tematyka pomiaru mediów jest tematem badań i naukowych analiz.

Patronat: Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski oraz Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski

PROGRAM SEMINARIUM

11:00 – Otwarcie seminarium

11:15 – 13:15 – Sesja 1: Praktyki i doświadczenia polskie

Prelegenci:

 • Tomasz Milczarczyk/ Kierownik Działu Zarządzania Wiedzą o Użytkownikach, Telewizja Polska S.A.
 • Paweł Kwieciński/ Dyrektor – Redaktor Naczelny Biura Programowego Polskiego Radia S.A.
 • Paweł Paluch/ Prezes Zarządu Audytorium 17
 • Witold Kołodziejski/ Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Michał Wigurski/ Dyrektor Projektu Telemetria Polska
 • Andrzej Garapich/ Ekspert ds. Telemetrii, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

13:15 – 13:30 – Przerwa kawowa

13:30 – 15:15 – Sesja 2: Praktyki i doświadczenia zagraniczne

Prelegenci:

 • Jeroen Verspeek/ BBC (Wielka Brytania)
 • David Chaillot/ Médiamétrie (Francja)
 • dr Bernhard Engel/ Video Audience Measurement Consulting (Niemcy)
 • Dmytro Petruk/ Europejska Unia Nadawców (EBU)

15:15 – 15:30 – Przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Sesja 3: Sesja naukowa

Prelegenci:

 • dr hab. Robert Szwed, prof. KUL/ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP/ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

17:00 – Lunch

Więcej na: zpmp.pl

Pin It on Pinterest

Share This